R&D

Razvoj elektroničkih sklopova uključuje njihovo projektiranje kako u smislu izrade sklopova, hardweare, tako i u smislu njihova programiranja, softweare, za određenu funkciju, samostalno ili unutar nekog uređaja.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

U praksi, razvoj zahtjeva povezanost više članova tima u dobroj suradnji za ostvarenje zadanih ciljeva projekta u određenom roku.

Tvrtka Kibernetika može pružiti uslugu razvoja na projektima u području industrijske elektronike. Jezgra takvih projekata je sustav temeljen na mikrokontroleru sa pridruženim vanjskim sklopovima. Prema zahtjevu naručitelja definiraju se sve potrebne komponente projekta koje najčešće uključuju:

  • funkciju sklopa ili uređaja
  • izvedbu
  • programsko sučelje
  • dizajn tiskanih pločica
  • mjerenja i ispitivanja
  • dizajn kućišta
  • dokumentaciju

Kvalitetno određivanje svih potrebnih parametara projekta te metode rada, uz dobru suradnju naručitelja i projektanata, polučit će željeni ishod u realno predviđenom roku.

Kibernetika