PCB dizajn

Usluga layout dizajna sastavni je dio ponude u proizvodnji elektroničkih sklopova. Iz dobivene scheme, prema zahtjevima naručitelja, izrađuje se dizajn dvoslojnih ili višeslojnih pločica sa pripremom za njihovu izradu kod proizvođača.

NAŠA RJEŠENJA

DIZAJN TISKANIH PLOČICA

 

Potrebno je uvidjeti i razumjeti razloge za korištenje takve usluge. Ovdje je uključeno:

 • skraćenje rokova izrade tiskanih pločica
 • oslobađanje razvojnih inžinjera poslova dizajna
 • provjera dizajna prema tehnološkim parametrima pločice
 • priprema dokumentacije za izradu tiskane pločice

Ključna riječ u dizajnu kao i u razvoju je suradnja. Za kvalitetnu suradnju potrebno je osigurati slijedeće:

 • točnu schemu sklopa
 • dimenzije pločice koja se dizajnira
 • listu svih komponenata koje će se nalaziti na pločici
 • broj slojeva koji će imati pločica
 • tehnologija izvedbe; SMD jednostrani ili dvostrani
 • traženo vrijeme izrade dizajna
 • traženi izlazni format datoteka i dokumentacije
Prilikom započinjanja projekta dizajna, želja nam je posjetiti vašu tvrtku i utvrditi sve detalje. Detalji se najčešće odnose na precizno utvrđeni krajnji cilj koji se želi postići, način rada kojim će se stići do kvalitetnog dizajna, osobe koje će međusobno komunicirati i način te komunikacije, svi potrebni tehnološki parametri, verifikaciju dizajna u međufazama i po završetku prije odlaska pločice u izradu.

Praksa na projektima dizajna tiskanih pločica je pokazala mogućnost ostvarenja zadanog cilja uz dobru suradnju između naručitelja i izvoditelja dizajna.

Tehnička pretpostavka za tu suradnju je i sukladno programsko sučelje na kojem se radi.
 
Kibernetika O nama
 

Kibernetika O nama